Добре дошли

Обединено училище „ Христо Ботев” – село Баница, област Враца е успешен пример за средищно училище, в което се обучават ученици от селата Баница, Оходен, Мраморен и Голямо Пещене , които се чувстват като в свой дом.

В училището се обучават ученици от ромски, влашки и български етнос, в т.ч. и ученици със СОП.

Учениците се обучават при целодневна форма от І до VІІ клас.

В първи гимназиален етап VIII- X клас учениците се обучават в професионални паралелки от направление в „Хранително – вкусова промишленост“.

В училището се обучават ученици със СОП, подпомагани от ресурсни учители и психолог, като членове на училищния екип.