Категория Новини

Изпити на ученици за направени над 25 % процента отсъствия

Изпити на ученици за направени над 25 % процента отсъствия

Виж още

Интердисциплинарен урок

На 20.04.2023 г. в ОбУ „Христо Ботев“ – с. Баница се проведе интердисциплинарен урок с ученици от I и II клас. Темата на урока бе за затвърждаване на знания – урок за обобщение: „Познавам кръг, триъгълник, правоъгълник и квадрат“. Учителите Нина Цолова, Илияна Йовчева и Пламка Петрова обобщиха знанията на учениците по един забавен начин, преплитайки математиката, технологиите и предприемачеството, изобразителното изкуство и иновативната система на Jump math. Урокът беше проследен и от студенти от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, които видяха един различен час с не по-малка значимост за учебния процес...

Виж още

Бинарен урок

На 29.03.2023 г., в първия час на III и IV клас във физкултурния салон на ОбУ „Христо Ботев“ – с. Баница се проведе Бинарен урок, който съвмести всички учебни предмети и част от заниманията по интереси в ГЦОУД, изучавани в двата класа. Класните им ръководители г-жа Каменова и г-жа Красимира Илиева, заедно с г-жа Пеланка Нинова се постараха да превърнат часа в истинско забавление за учениците и гостите на урока...

Виж още

Празник по случай 22 март – Ден  на пролетта и Ден на водата

All-focus
Виж още

Откриване на учебната 2022 – 2023 година

Виж още

Квалификация на педагогическите специалисти от Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница

Обучението ще бъде проведено от:

„Ню Едюкейшън Център“ ЕООД – сертифицирана обучителна организация
/БДС EN ISO 9001:2015/ , създадена за популяризиране и непрекъснато
надграждане на нови методи и практики за преподаване на учителите от
страната.
Водещ наш приоритет е обучение на ПЕДАГОЗИ за прилагане на нови методи на
преподаване, така че да се обединяват академичните с практически познания у
учениците и да развиваме необходимите качества за комплексни знания и...

Виж още

Участие на ученици от Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница във Фолклорен фестивал „Пръски от извора“ в град Враца

Виж още

Седмица на четенето в Регионална библиотека „Христо Ботев“ – гр. Враца, 2022 г.

Виж още

Баба Марта

Виж още

Във връзка със заповед №
РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждането на
временните противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед
№ РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за указване
на ред за преминаване към ОРЕС в училищата от общините с увеличена заболяемост
от COVID-19 и
данните за 14-дневната заболяемост на 100000 население към 03.11.2021 г. от РЗИ
– Враца, обучението на учениците ще се осъществява от разсто...

Виж още