Категория Новини

Празник по случай 22 март – Ден  на пролетта и Ден на водата

All-focus
Виж още

Откриване на учебната 2022 – 2023 година

Виж още

Квалификация на педагогическите специалисти от Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница

Обучението ще бъде проведено от:

„Ню Едюкейшън Център“ ЕООД – сертифицирана обучителна организация
/БДС EN ISO 9001:2015/ , създадена за популяризиране и непрекъснато
надграждане на нови методи и практики за преподаване на учителите от
страната.
Водещ наш приоритет е обучение на ПЕДАГОЗИ за прилагане на нови методи на
преподаване, така че да се обединяват академичните с практически познания у
учениците и да развиваме необходимите качества за комплексни знания и...

Виж още

Участие на ученици от Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница във Фолклорен фестивал „Пръски от извора“ в град Враца

Виж още

Седмица на четенето в Регионална библиотека „Христо Ботев“ – гр. Враца, 2022 г.

Виж още

Баба Марта

Виж още

Във връзка със заповед №
РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждането на
временните противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед
№ РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за указване
на ред за преминаване към ОРЕС в училищата от общините с увеличена заболяемост
от COVID-19 и
данните за 14-дневната заболяемост на 100000 население към 03.11.2021 г. от РЗИ
– Враца, обучението на учениците ще се осъществява от разсто...

Виж още

 

Уважаеми родители,

Във връзка със заповед № РД-01-275/20.10.2021 г.  на РЗИ-Враца и заповед
№ РД09-3596/20.10.2021 г. на МОН , се  преустановяват  присъствените учебни занятия за учениците от I до  X клас в ОбУ „Христо Ботев“ с. Баница в периода от 25.10.2021 г. до 05.11.2021 г.в ключително.

Виж още

Свободно работно място за длъжността „Образователен медиатор“, по Проект „Подкрепа за успех“

Обява

Виж още

Проект „Равен достъп до училищно образование“

ИНФОРМАЦИЯ

за дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 предвидени за реализиране в Обединено училище „ Христо Ботев“, село Баница

Дейност 1.  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Обща сума за учителски устройства 6004.799999999999 лв.

Допустима максимална стойност на средствата за учителски устройства 6004.80 лв...

Виж още