Blog Archives

„Кулинарна фиеста“

На 29.03.2023 г. в ОбУ „Христо Ботев“ с. Баница, се проведе кулинарно състезание „Кулинарна фиеста“ между ученици от VIII, IX и X клас, специалност: „Производство на хляб и хлебни изделия“. Специални гости на събитието бяха инж. Петя Личева – ст. експерт ПОО към РУО – Враца, която бе и председател на журито, г-жа Соня Дамянова – ст. експерт по БЕЛ към РУО – Враца, представители на кметство – с. Баница и читалище „Светлина“ – с. Баница.

...Виж още

„Благотворителен пролетен базар“

На 22.03, в Обединено Училище С. Баница бе организиран „Благотворителен пролетен базар“. Учениците от VIII и IX клас изработиха разнообразни кулинарни творения в часовете по учебна практика, които предложиха на кулинарния си щанд.

Виж още

Бинарен урок

На 29.03.2023 г., в първия час на III и IV клас във физкултурния салон на ОбУ „Христо Ботев“ – с. Баница се проведе Бинарен урок, който съвмести всички учебни предмети и част от заниманията по интереси в ГЦОУД, изучавани в двата класа. Класните им ръководители г-жа Каменова и г-жа Красимира Илиева, заедно с г-жа Пеланка Нинова се постараха да превърнат часа в истинско забавление за учениците и гостите на урока...

Виж още

Празник по случай 22 март – Ден  на пролетта и Ден на водата

All-focus
Виж още

Отбелязване на Деня на Християнското семейство с учениците от начален етап и техните родители. Дейността е част от НП „Заедно за всяко дете“-Модул 2

Виж още

Засаждане на училищния двор. Дейността е по НП „Заедно за всяко дете“ -Модул 2

Виж още

Беседа на тема: „Взаимоотношения между родител и дете“ с гост-лектор Йонка Данова.Прекрасният кетъринг е дело на учениците ни от 8 клас. Дейността е реализирана по НП „Заедно за всяко дете“- Модул 2

Виж още

Спортен празник „Мама, татко и аз“. Дейността е реализирана по НП „Заедно за всяко дете“ – Модул 2

Виж още

Откриване на учебната 2022 – 2023 година

Виж още

Квалификация на педагогическите специалисти от Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница

Обучението ще бъде проведено от:

„Ню Едюкейшън Център“ ЕООД – сертифицирана обучителна организация
/БДС EN ISO 9001:2015/ , създадена за популяризиране и непрекъснато
надграждане на нови методи и практики за преподаване на учителите от
страната.
Водещ наш приоритет е обучение на ПЕДАГОЗИ за прилагане на нови методи на
преподаване, така че да се обединяват академичните с практически познания у
учениците и да развиваме необходимите качества за комплексни знания и...

Виж още