Уважаеми родители,

Във връзка със заповед № РД-01-275/20.10.2021 г.  на РЗИ-Враца и заповед
№ РД09-3596/20.10.2021 г. на МОН , се  преустановяват  присъствените учебни занятия за учениците от I до  X клас в ОбУ „Христо Ботев“ с. Баница в периода от 25.10.2021 г. до 05.11.2021 г.в ключително.