Изпити на ученици за направени над 25 % процента отсъствия

Изпити на ученици за направени над 25 % процента отсъствия