На 28.04.2023 г. в ОбУ „Христо Ботев“ – с. Баница се проведе бинарен урок по български език и литература и математика с учениците от V клас. Темата на урока беше за затвърждаване на знания – урок за обобщение: „Геометричните фигури – знаци за морфемен анализ“ с учителите Яна Георгиева Филипова и Румяна Божинова.