Във връзка със заповед №
РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждането на
временните противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед
№ РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за указване
на ред за преминаване към ОРЕС в училищата от общините с увеличена заболяемост
от COVID-19 и
данните за 14-дневната заболяемост на 100000 население към 03.11.2021 г. от РЗИ
– Враца, обучението на учениците ще се осъществява от разстояние в електронна среда до промяна на епидемичната
обстановка.