Учители

Педагогически екип на Обединено училище „Христо Ботев”, село Баница

Теменужка Томчовска – директор

Галина Колчева – заместник – директор

Учители в начален етап на основната степен на образование

Нина Цолова – старши учител

Светлана Каменова – старши учител

Красимира Илиева – учител

Пламка Петрова – старши учител

Учители в прогимназиален етап на основната степен на образование и в първи гимназиален етап на средната степен на образование

Яна Филипова – старши учител по български език и литература

Румяна Божинова – старши учител по математика и физика

Яна Андонова – старши учител по английски език

Надя Златева – старши учител по биология и химия

Соня Михайлова – учител по история и цивилизация и география и икономика

Мариела Иванова – старши учител по теоретично обучение

Камелия Цветкова – учител по български език език

Габриел Ангелов – учител по физическо възпитание и спорт

Петя Георгиева – учител по музика

Цветан Тодоров – учител по информационни технологии

Учители в групите по целодневна организация на учебния ден

Пеланка Нинова – старши учител в ГЦОУД – І – ІV клас;

Илияна Йовчева – учител в ГЦОУД – І – ІV клас;

Диана Макавеева –  учител в ГЦОУД – V – VII клас.

Педагогически специалисти:

Василена Данаилова – психолог

Милен Минчев – старши ресурсен учител

Таня Стефанова – ресурсен учител

Илонка Георгиева – логопед

Непедагогически персонал:

Николинка Божинова – завеждащ административна служба

Марияна Гергова– помощник на учителя

Антоанета Каменова – образователен медиатор

Марина Живкова – хигиенист

Цветанка Маркова – хигиенист

Първолета Маринова – хигиенист

Милчо Йотов – огняр

Тихомир Кусев – шофьор на училищен автобус