Учениците от ОбУ “Христо Ботев” – село Баница, казаха “НЕ НА ТОРМОЗА!”