Световен Ден на думата „Благодаря“

Отбелязахме 11 януари – най-учтивия ден в годината – Световен Ден на думата „Благодаря“ (International Thank You Day) като изработихме табло и написахме думата Благодаря на различни езици. Буквално думата означава „дарявам благо, добрина, добро“. Нека я използваме по-често – не само на 11 януари.