Световен ден за борба срещу СПИН

На 29.11.2019 г. в Обединено училище „Христо Ботев „, с. Баница се отбеляза 1-декември – Световен ден за борба срещу СПИН.