Професионално ориентиране за седми и осми клас от представителите на Център за кариерно ориентиране към РИО Враца

04.12.2014 – Професионално ориентиране за седми и осми клас от представителите на Център за кариерно ориентиране към РИО Враца