Празнично отбелязване на предстоящия Васильовден

Екипът на Младежки център – Враца в партньорство с ОУ „Христо Ботев“ – с. Баница, с любезното съдействие на ръководителите и учениците от ПГТР – гр. Враца …и със специалното участие на ТФ „Магнифика“, Теодора Машова – треньор по Бели Денс към спортен клуб „Харизма“, Жаклин Петрова от клуб по Краезнание, журналистика, фотография и дискусии към Младежки център – Враца и бивши възпитаници на ОУ „Христо Ботев“ – с. Баница, понастоящем ученици на ПГТР – гр. Враца и СУ „Отец Паисий“ – гр. Враца, организираха празнично отбелязване на предстоящия Васильовден, почитан от всички роми в България като Банго Васил или Нова година.
Празникът започна с провеждането на работилница, в която ученици от VII клас на ОУ „Христо Ботев“ – с. Баница не само изработиха много красиви и автентични сурвачки, но и украсиха специално подготвени за целта табло и „дърво на желанията“ със своите лични послания и пожелания за новата година, написани на български и ромски.
Програмата продължи с демонстрация на ритуала „Сурва“, представяне на есе, посветено на темата за доброто в хората, произтичащо именно от техните различия, както и изпълнението на традиционни и съвременни български, ромски и ориенталски песни и танци. В края на празненството всички участници получиха грамоти за своя принос към взаимното опознаване на етнокултурното разнообразие и традиции, изготвени от Младежки център – Враца и връчени от специалните гости на мероприятието, сред които: Татяна Борисова – старши експерт ”Средно образование” в отдел „Образование и култура” в Община Враца, Пламенка Ангелова – старши експерт „Начално образование“ в РУО – Враца, инж. Румяна Петрова – директор на ПГТР – гр. Враца, Лариса Антонова – представител на Център „Амалипе“ и ръководител на ученици по проекта „Твоят час“, Теменужка Томчовска – директор на ОУ „Христо Ботев“ – с. Баница и Нина Петрова – директор на Звено „Център за младежки дейности“ – Враца.