Педагогическите специалисти при ОбУ “Христо Ботев” – село Баница, преминаха обучение “Първа долекарска помощ”, организирано от БЧК – Враца. Лектор на проведеното обучение, бе д-р Богомил Павлов.