Отбелязване на Деня на Християнското семейство с учениците от начален етап и техните родители. Дейността е част от НП „Заедно за всяко дете“-Модул 2