Националната седмица на четенето

Националната седмица на четенето в ОУ „Христо Ботев“- село Баница беше отбелязана с много и разнообразни дейности.