Международния ден за борба срещу СПИН

По инициатива на Ученическия съвет 1-ви декември- Международния ден за борба срещу СПИН бе отбелязан с изготвяне на табло и раздаване на червени лентички на 7 и 8 клас, както и на преподавателите в ОУ“Христо Ботев“.