Квалификация на педагогическите специалисти от Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница

Обучението ще бъде проведено от:

„Ню Едюкейшън Център“ ЕООД – сертифицирана обучителна организация
/БДС EN ISO 9001:2015/ , създадена за популяризиране и непрекъснато
надграждане на нови методи и практики за преподаване на учителите от
страната.
Водещ наш приоритет е обучение на ПЕДАГОЗИ за прилагане на нови методи на
преподаване, така че да се обединяват академичните с практически познания у
учениците и да развиваме необходимите качества за комплексни знания и
компетентности , за да се чувстват УВЕРЕНИ в новата и непрекъснато
променящата се реалност!

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, СЕЛО БАНИЦА

ТЕМА:  „ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА СРЕДА. ПРОБЛЕМНО ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 09.09.2022 г.

ЧАС: 09,00 – 15,30 часа

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ: 18

.