Избор на Председател на Училищния ученически съвет

На 25.09.2013г. представителите на всички класове в ОУ“Христо Ботев“ избраха за Председател на Училищния ученически съвет Цветан Тодоров – 8 клас., Николай Христов- 7 клас- зам. председател и Венцислава Иванова- 8 клас- секретар.