За училището

 • Първите данни за  образователното дело и наченките на училище в с. Баница събират двама учители през 1929г.
 • Според тях първото училище се е помещавало в изоставен обор, а  през учебната 1849 – 1850 г. учител е бил Пеньо от с. Вировско.
 • Учениците обучавани в първото училище били на различна възраст. Един учител обучавал всички . Точно докога е съществувало това училище няма точни сведения.
 • През 1879 г. е отпечатана статия във вестник, че е открито училище  в с. Баница, което се смята и за първото официално училище в селото.
 • Училището е  първоначално. За учебна сграда се е използвала изоставена от турците къща. Учителят е издържан  от родителите, които са събирали пари за заплатата му.
 • С доброволен труд и средства на местното население е построена училищна сграда през 1895 г.
 • Първата прогимназия в с. Баница е открита през 1920 г. с директор Константин Иванов от гр. Казанлък, а през учебната 1936/37 г. отново с доброволен труд и средства от населението се построява ново училище, което се използва и до момента.
 • Основното си образование в това училище са завършили хиляди деца, от тях има научни работници и изявени общественици.
 • През 1956 – 1957 г. със съдействието на учителите и цялата общественост се построява пристройка към училището. По този начин в центъра на с. Баница се оформя масивна сграда с 10 учебни стаи, еликтрифицирана, водоснабдена и обзаведена. Училищния двор е ограден и благоустроен. А през 1959 г. се изграждат и асфалтират две физкултурни площадки – притегателен център за всички деца и младежи от селото.
 • През 1967 г. в училището на с. Баница постъпват да се обучават децата от с. Мало Пещене и ученици от осми клас на с. Оходен.
 • През 1969 г. в него се преместват учениците от цялата прогимназия на с. Оходен, а през 1970 г. и децата от началния курс. Учениците от съседните села са превозвани от родните си места до училището със специален автобус.
 • В момента Обединено училище „Христо Ботев” – с. Баница е средищно и има над 178 ученика, разпределени в 9 самостоятелни паралелки от първи до осми клас. Те се обучават от 19 квалифицирани учители и се обслужват от 7 човека помощен персонал.

Снимки от историята на обединено училище Христо Ботев, село Баница, Враца