Засаждане на училищния двор. Дейността е по НП „Заедно за всяко дете“ -Модул 2