Екипна работа с родители и ученици от II клас по проекта „Твоят час“