Ден на толерантността

Във връзка с международния ден на толерантността – 16 ноември в Обединено училище ,,Христо Ботев“, село Баница бяха реализирани следните инициативи:
Всеки клас изработи послание за толерантноста. Тези послания бяха поставени на ,, Дървото на толерантността“ – изработено от членовете на Ученическия съвет. В периода 13.11. – 15.11.2019 г. през голямо междучасие учениците от всички класове играеха български народни хора. Също така по този повод бяха изработени и няколко вкусни творчества.