Бюджет

Бюджет 2024 г.

Отчет на разходите за  1 – во тримесечие 2024 г.

Бюджет – 2023 г.

Бюджет 2023 г. актуализиран от м. IX – 2023 г.

Отчет на разходите за 4 – то тримесечие 2023 г.

информация на разходите за 3 – то тримесечие 2023 г.

информ. + отчет – бюджет 2 – ро тримесечие 2023г.

Преходен остатък бюджет – 2022 г.

Отчет на разходите за  1 – во тримимесечие 2023г.

Информация на разходите за 1- во тримесечие на 2023 г.

Бюджет 2022 г.

Отчет на разходите за 1- во тримесечие на 2022 г.

Отчет на разходите за 2 – ро тримесечие на 2022 г.

Отчет на разходите за 3-то тримесечие на 2022 г.

Отчет на разходите за 4 – то тримесечие 2022 г.

Бюджет 2021г.

Справка за преходен остатък за 2021 г.

Отчет на разходите за 1-во тримесечие на 2021г.

Отчет на разходите за 2-ро тримесечие на 2021г.

Отчет на разходите за 3 – то тримесечие 2021 г.

Отчет на разходите за 4 – то тримесечие 2021 г.

…………………………………………………

Справка за преходния остатък за 2019г.

Утвърдения бюджет за 2020г.

Справка за преходния остатък бюджет 2020г.

Отчет на разходите за 1-во тримесечие на 2020г.

Отчет за разходите на 2-ро тримесечие на 2020г.

Отчет на разходите за 3-то тримесечие на 2020г.

Отчет на разходите за 4-то тримесечие на 2020г.

…………………………………………………

Изпълнение на бюджет 2019г.

Информация 1-во тримесечие

Информация 2-ро тримесечие

Информация 3-то тримесечие

Информация 4-то тримесечие

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с. Баница за 2019 г9

Справка за преходен остатък по сметка обединено училище „Христо Ботев“, село Баница към 31.12.2018г.