Бинарен урок

На 29.03.2023 г., в първия час на III и IV клас във физкултурния салон на ОбУ „Христо Ботев“ – с. Баница се проведе Бинарен урок, който съвмести всички учебни предмети и част от заниманията по интереси в ГЦОУД, изучавани в двата класа. Класните им ръководители г-жа Каменова и г-жа Красимира Илиева, заедно с г-жа Пеланка Нинова се постараха да превърнат часа в истинско забавление за учениците и гостите на урока. Децата показаха знания в областта на математиката, българския език, човек и общество, човек и природа и технологии, преплетени със спортно-занимателни игри, но освен тях демонстрираха пъргавина, работа в екип и отлична концентрация въпреки ранния час. Новия и нетрадиционен начин на преподаване се хареса изключително на учениците и те си пожелаха за в бъдеще да има повече такива съвместни дейности.