Учители

Педагогически екип на Обединено училище  „Христо Ботев”, село  Баница

Теменужка Томчовска- директор

Педагогически екип

Учители в начален етап на основната степен на образование

Павлина  Неделкова – главен учител
Нина Цолова – старши учител
Светлана Каменова – старши учител
Пламка  Петрова –старши учител

Учители в прогимназиален етап на основната степен на образование и в първи гимназиален етап на средната степен на образование

Лилия Божинова – старши учител по история и цивилизация и география и икономика
Надя  Златева  – старши учител по биология и химия
Румяна Божинова  – старши учител по математика и физика
Соня Михайлова – учител по български език и литература
Мариела Иванова – учител по теоретично обучение
Ренета Милкова – учител по български, английски и руски език
Лариса Антонова – учител по информационни технологии

Учители в групите по целодневна организация на учебния ден

Пеланка  Нинова –  старши учител в ГЦОУД – І – ІV клас;
Илияна Йовчева – учител в ГЦОУД – І – ІV клас;
Даниела Цветанова – учител в ГЦОУД – V – VII клас.

Педагогически специалисти:

Галина Колчева – педагогически съветник
Милен Минчев – старши ресурсен учител
Таня Стефанова – ресурсен учител

Непедагогически персонал:

Николинка Божинова – завеждащ административна служба
Марина Живкова – хигиенист
Цветанка Маркова – хигиенист
Първолета Маринова – хигиенист
Милчо Йотов – огняр
Тихомир Кусев – шофьор на училищен автобус