Проекти

Проект – „Училището- място за учене на малки и пораснали хора” към ЦОИДУЕМ – София

Извънкласни и извънучилищни дейности – задържане на децата в училище чрез обмяна на добри практики между групи училища

Родителите са част от училищния живот на своите деца. Те присъстват на всички тържества и се радват на успехите им, ангажират се с проблемите им.

Проект „Намаляване на отпадането на учениците от училище“ към център „Амалипе“

Проект – „Подобряване качеството на образованието в  средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран от ЕС