Проекти

ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

245247987_4639727809410780_4425291096182174134_n

Име на програма: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ – ИНТРЕДИСЦИПЛИНАРНОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО НЕОБХОДИМОСТ

Кратко описание: Обучителният модул разглежда възможностите за осъществяване на интердисциплинарни връзки между KOO „Обществени науки и гражданско образование“, КО0 „Природни науки и екология“ и обучението по информационни технологии, така че да се повиши активният интерес на учениците към предметите от тези области. Основен акцент в обучението е разбирането, че стилът на учене на съвременните ученици е визуално-кинетичен. Развитието на възприятията се характеризира с бързина, многоканалност и многозадачност и изисква адекватно стимулиране с непрекъснат достъп до разнообразни информационни източници с възможност учениците да могат да правят връзки между различни предметни области. Програмата разглежда учебните програми и ДОС и съвместно с учителите разработва задачи за интердисциплинарно обучение с участието на технологиите. Представят се различни технологични и софтуерни решения, чрез които учителите да отговорят на предизвикателството да ангажират учениците с учебното съдържание. Разискват се възможностите, които има учителя, за да съставя и поставя реални практически задачи, които да стимулират и мотивират обучаемите да прилагат разнородни интердисциплинарни знания. МОДУЛ 1: ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ УЧЕНИЦИ 1. Характеристики на децата родени през XXI век 2. Потребности на съвременните ученици 3. Ролята на технологиите в живота на учениците МОДУЛ 2: ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО 1. Интерактивни бели дъски 2. Интерактивни дисплеи 3. Софтуерни решения и образователни платформи МОДУЛ 3: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ВРЪЗКИ И ПОСТАВЯНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ 1. Характеристики на интердисциплинарното обучение и необходимостта от него 2. Връзка между учебното съдържание по Информационни технологии и КОО „Обществени науки и гражданско образование“ 3. Връзка между учебното съдържание по Информационни технологии и КОО „Природни науки и екология“ 4. Възможности за включване на технологиите в обучението в начален етап

Педагогически специалисти включени в групата: 16

Изпълнител

Име на юридическо лице: Школо ООД

Населено място: гр. София, община Столична, област София-град

Адресул. Любата № 15, ет. 3, ап. 7

Проект „ Образование за утрешия ден“

През учебната 2020/2021 година в Обединено училище „Христо Ботев „-с.Баница продължават заниманията по проект „ Образование за утрешния ден“. През миналата учебна година беше сформирана сборна група от ученици от първи и трети клас. Името на групата е „ Аз и компютъра“. Целта на учебните занятия по този проект е да се формират и развиват базови дигитални компетентности у учениците. В резултат на обучението в групата, учениците се ориентират правилно в работния плот. По-голямата част от тях могат да създават документ и да запазват файл в папка. Подбират подходящо изображение към текст, работят с таблети и могат да откриват информация в Интернет. Започнахме работа по първите им е-проекти. Всичко това го правят с голямо желание и удовлетвореност от постигнатите резултати.

Проект – „Училището- място за учене на малки и пораснали хора” към ЦОИДУЕМ – София

Извънкласни и извънучилищни дейности – задържане на децата в училище чрез обмяна на добри практики между групи училища

Родителите са част от училищния живот на своите деца. Те присъстват на всички тържества и се радват на успехите им, ангажират се с проблемите им.

Проект „Намаляване на отпадането на учениците от училище“ към център „Амалипе“

Проект – „Подобряване качеството на образованието в  средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран от ЕС