Проекти

Проект „ Образование за утрешия ден“

През учебната 2020/2021 година в Обединено училище „Христо Ботев „-с.Баница продължават заниманията по проект „ Образование за утрешния ден“. През миналата учебна година беше сформирана сборна група от ученици от първи и трети клас. Името на групата е „ Аз и компютъра“. Целта на учебните занятия по този проект е да се формират и развиват базови дигитални компетентности у учениците. В резултат на обучението в групата, учениците се ориентират правилно в работния плот. По-голямата част от тях могат да създават документ и да запазват файл в папка. Подбират подходящо изображение към текст, работят с таблети и могат да откриват информация в Интернет. Започнахме работа по първите им е-проекти. Всичко това го правят с голямо желание и удовлетвореност от постигнатите резултати.

Проект – „Училището- място за учене на малки и пораснали хора” към ЦОИДУЕМ – София

Извънкласни и извънучилищни дейности – задържане на децата в училище чрез обмяна на добри практики между групи училища

Родителите са част от училищния живот на своите деца. Те присъстват на всички тържества и се радват на успехите им, ангажират се с проблемите им.

Проект „Намаляване на отпадането на учениците от училище“ към център „Амалипе“

Проект – „Подобряване качеството на образованието в  средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран от ЕС