Документи

План – прием  за учебната 2020/2021 г. след 7 клас

Презентация за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в област Враца

Заповед на началник на РУО-Враца относно държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

 

Документи

Обява по проект „Подкрепа за успех“

Уведомление за поверителност на личните данни

Уведомление за защита на личните данни

Училищен план – прием за учебната 2020/2021 година.

Стратегия на училището 2016-2020г.

Дубликати

Признаване от чужбина I – VI клас

Приемане и преместване

Училищни учебни планове

Правилник за дейността на училището

План за дейността на училището с приложения

Информация за организация на учебния ден

График за прием на ученици в 8 клас

График за дейности по проекта „Подкрепа за успех“

Инфо 150 – наше ,признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 138 – наше, приемане и преместване

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на училището

Обществен съвет

Училищни учебни планове

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

10 клас