Документи

Стратегия на училището 2016-2020г.

Изпълнение на бюджет 2019г.

Информация 1-во тримесечие

Информация 2-ро тримесечие

Информация 3-то тримесечие

Информация 4-то тримесечие

 

Дубликати

Признаване от чужбина I – VI клас

Приемане и преместване

Училищни учебни планове

Правилник за дейността на училището

План за дейността на училището с приложения

Информация за организация на учебния ден

 

График за прием на ученици в 8 клас

График за дейности по проекта „Подкрепа за успех“

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с. Баница за 2019 г9

Инфо 150 – наше ,признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 138 – наше, приемане и преместване

Справка за преходен остатък по сметка обединено училище „Христо Ботев“, село Баница към 31.12.2018г.

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на училището

Обществен съвет

Училищни учебни планове

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

10 клас